Отчет за дейността на Областния управител на област Пловдив 06 ноември 2015 г. – 31 декември 2016 година

За мен това бе огромна чест, но и отговорност да оправдая гласуваното ми доверие и да изпълня поверените ми законови правомощия и функции с подкрепата на Правителството, на министър-председателя, и разбира се, с активното участие на целия екип на Областна администрация – Пловдив. Днес мога смело да заявя, че усилията ми да провеждам законосъобразно и прозрачно държавната политика на регионално ниво, доведоха до ефективност и устойчивост във всяко едно направление, в което заедно с екипа м и в добро взаимодействие и комуникация с представителите на всички власти, работихме за бъдещето и просперитета на нашата област.

Повече