Приеха Регионална програма за заетост и обучение на област Пловдив – 2017 г.

Заседанието беше открито от Владимир Петров, заместник-областен управител на област Пловдив и председател на Постоянната комисия по заетост, който приветства членовете на Комисията и представи дневния ред.

"Приеха Регионална програма за заетост и обучение на област Пловдив – 2017 г."

Заместник областният управител Владимир Петров присъства на Първия национален студентски фестивал на Медицинските университети в България

Заместник областният управител Владимир Петров беше сред официалните гости на откриването на първото издание на Националния студентски фестивал на медицинските университети в България. Той поздрави организаторите и участниците от Европа Азия и Африка и благодари на ректора на Медицински университет – Пловдив проф. Костянев за прекрасната инициатива.

"Заместник областният управител Владимир Петров присъства на Първия национален студентски фестивал на Медицинските университети в България"

Главният секретар Борислав Димов поднесе цветя от името на Областна администрация-Пловдив пред паметника на Гюро Михайлов

С воински ритуал започна тържествената церемония по случай 104-годишнината от Одринската епопея. Организатори на честването бяха „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“-Областен съвет гр. Пловдив.

"Главният секретар Борислав Димов поднесе цветя от името на Областна администрация-Пловдив пред паметника на Гюро Михайлов"

Заповед № ДС-16-11/20.03.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

"Заповед № ДС-16-11/20.03.2017г."

Областният управител Здравко Димитров получи благодарствено писмо от шефа на мисията на ОССЕ Роман Якич

Областният управител Здравко Димитров получи благодарствено писмо от Роман Якич, шеф на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Офис за демократически институции и човешки права (ОССЕ/ОДИЧП).

"Областният управител Здравко Димитров получи благодарствено писмо от шефа на мисията на ОССЕ Роман Якич"