Отмяна на заседание на Асоциация по ВиК на 01.11.2016г.

Уведомявам Ви, че заседанието планирано за 01.11.2016г. се отменя.

Повече

Заседание на Асоциация по ВиК

В Областна администрация – Пловдив беше проведено редовното заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с председател областният управител г-н Здравко Димитров и представители на 13 от общините от област Пловдив, имащи право на глас.

Повече

Покана за заседание на 12.08.2016г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

Областният управител на област Пловдив Здравко Димитров – Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, което ще се проведе на 27.04.2016г. от 10:30ч. …

Повече

Здравко Димитров председателства общото събрание на Асоциацията по ВиК

Днес 27.04.2016 г. в Областна администрация – Пловдив беше проведено редовното заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана

Повече

Покана за заседание на 27.04.2016г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

Областният управител на област Пловдив Здравко Димитров – Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, което ще се проведе на 27.04.2016г. от 10:30ч. …

Повече