Стратегия на Област Пловдив за интегриране на ромите 2012-2020 година

ПРЕГЛЕД

"Стратегия на Област Пловдив за интегриране на ромите 2012-2020 година"

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016 – 2020г.

ПРЕГЛЕД

"Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016 – 2020г."

Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Област Пловдив – 2011-2020г.

ПРЕГЛЕД

"Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Област Пловдив – 2011-2020г."

Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020г.

ПРЕГЛЕД

"Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020г."