понеделник, юни 26, 2017
Кариери

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 31.05.2017г. в 16:35ч.)

 Обновена на 31.05.2017г. 16:35ч.  СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА За длъжността  Главен експерт в Дирекция “ АПОФУС“ в Обща администрация на Областна администрация  гр. Пловдив Цветанка Димитрова Баталова – не се явила Надежда Тошева Балтова – 14 т. Димитър Георгиев Георгиев – 30 т. Съгласно Протокол от №1 от 23.05.2017 г. на конкурсната ...

Повече
Кариери

Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 19.04.2017г. в 10:40ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА За длъжността  юрисконсулт  в  Дирекция  “АПОФУС” на Областна администрация – гр. Пловдив Кристиан Тодоров Балев – не се явил Константин Димитров Димитров – 15 т. Петя Стоянова Пълдъмова - 21 т. Гергана Атанасова Калоферова  –  23 т. Гьокан Ведат Салих – 16 т. Антоанета Георгиева ...

Повече
Кариери

Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 05.01.2017г. 11:18ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА За длъжността  Юрисконсулт в отдел ПАК - Дирекция "АКРРДС" в Специализирана администрация на Областна администрация  гр. Пловдив Венцислав Василев Василев – 11т. Георги Иванов Садърски - не се явил Мирена Асенова Караджова – 17т. Десислава Николова Чергарова - не се явила Сидер Валентинов Михайлов – 17т. ...

Повече
Кариери

Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 19.12.2016г. 14:41ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА За длъжността  Юрисконсулт в отдел ДСРР - Дирекция “АКРРДС“ в Специализирана администрация на Областна администрация  гр. Пловдив Въз основа Протокол от №1 от07.12.2016г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-10 от 21.11.2016 г. на Областния управител на област Пловдив: І. Допускат се до интервю следните кандидати: Антония ...

Повече
Кариери

Обява за конкурс за длъжността „Младши експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 15.11.2016г. 14:03ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА За длъжността  младши експерт в отдел КЕИ  -  Дирекция  “АКРРДС” на Областна администрация – гр. Пловдив Галина Здравкова Шаламанова – 13 т. Таня Георгиева Ангелова –     13 т. Гергана Валентинова Власева -    11 т. Анита Мирославова Димитрова  – не се явила Нъшан Якоб Деркалестаниан –  30 ...

Повече