1968: Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за

Повече

1969: Регистриране на технически паспорт на строеж

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за

Повече

1974: Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за

Повече

1975: Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за

Повече