АД-РРТУ-7: Одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ

Формуляр за заявка АД-РРТУ-7

Повече

АД-РРТУ-8: Издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 от Закон за устройство на територията.

Формуляр за заявка АД-РРТУ-8

Повече

АУ-РРТУ-9: Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от Закон за устройство на територията

Формуляр за заявка АД-РРТУ-9

Повече