АД-ДС-6: Отписване от актовите книги на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия

Наименование на дейността АД-ДС-6: Отписване от актовите книги на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия Бланка за заявка Формуляр

Повече