АД-ДС-6: Отписване от актовите книги на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия

Наименование на дейността АД-ДС-6: Отписване от актовите книги на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия Бланка за заявка Формуляр

Повече

АД-ДС-7: Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план

Наименование на дейността АД-ДС-7: Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план Бланка за заявка Формуляр за заявка АД-ДС-7

Повече

АД-ДС-8: Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение

Наименование на дейността АД-ДС-8: Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение Бланка за заявка Формуляр за заявка

Повече

АД-ДС-9: Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на общината

Наименование на дейността АД-ДС-9: Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на общината Бланка за заявка

Повече

АД-ДС-10: Отписване от актовите книги на имоти, закупени с договор от областен управител

Наименование на дейността АД-ДС-10: Отписване от актовите книги на имоти, закупени с договор от областен управител Бланка за заявка Формуляр

Повече