2134: Издаване на удостоверение за осигурителен доход

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Формуляр за заявка на услуга –

Повече

2133: Издаване на удостоверение за трудов стаж – УП3

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Формуляр за заявка на услуга –

Повече

2: Предоставяне на достъп до обществена информация

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Формуляр за заявка на услуга –

Повече

1961: Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за

Повече

1962: Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за

Повече