Решение № РД-20-64/03.05.2017г.

Относно: Разрешение за пряко възлагане изпълнението на превози по градски автобусни линии.

"Решение № РД-20-64/03.05.2017г."

Решение № РД-20-63/03.05.2017г.

Относно: Формално съгласие за обслужване на транспортни линии.

"Решение № РД-20-63/03.05.2017г."

Решение № РД-20-49/31.03.2017г.

Относно: Съгласие за прилагане на спешна мярка чрез пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по маршрутните разписания от автобусни линии Асеновград – Нови извор.

"Решение № РД-20-49/31.03.2017г."

Решение № РД-20-28/27.02.2017г.

Относно: Съгласие за прилагане на спешна ярка чрез пряко възлагане извършването на обществена услуга за превос на пътници.

"Решение № РД-20-28/27.02.2017г."

Решение № РД-20-120/25.11.2016г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на договора за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по съответни автобусни линии и маршрутни разписания.

"Решение № РД-20-120/25.11.2016г."