Заповед № ДС-16-11/20.03.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

"Заповед № ДС-16-11/20.03.2017г."

Заповед № ДС-16-6/10.02.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

"Заповед № ДС-16-6/10.02.2017г."

Заповед № ДС-16-12/15.09.2016г.

Относно: определяне на наемател след проведен търг с тайно наддаване.

"Заповед № ДС-16-12/15.09.2016г."

Заповед № ДС-16-11/13.09.2016г.

Относно: определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

"Заповед № ДС-16-11/13.09.2016г."

Заповед № ДС-09-19/01.08.2016г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

"Заповед № ДС-09-19/01.08.2016г."