сряда, юни 28, 2017

1960: Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за заявка на услуга - IISDA-1960.doc; Информация за обработка на услугата може да получавате: във фронт-офиса на администрацията; на телефон 032 605527; 032 605556; през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001 ...

Повече

1963: Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за заявка на услуга - IISDA-1960.doc; Информация за обработка на услугата може да получавате: във фронт-офиса на администрацията; на телефон 032 605527; 032 605556; през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001 ...

Повече

1965: Издаване на удостоверения , че имотът е отписан от актовите книги за имотите-държавна собственост

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за заявка на услуга - IISDA-1965.doc; Информация за обработка на услугата може да получавате: във фронт-офиса на администрацията; на телефон 032 605527; 032 605556; през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001 ...

Повече

1970: Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за заявка на услуга - IISDA-1960.doc; Информация за обработка на услугата може да получавате: във фронт-офиса на администрацията; на телефон 032 605527; 032 605556; през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001 ...

Повече

1971: Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в издадени актове за държавна собственост

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Административен регистър на Държавната администрация; Формуляр за заявка на услуга - IISDA-1960.doc; Информация за обработка на услугата може да получавате: във фронт-офиса на администрацията; на телефон 032 605527; 032 605556; през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001 ...

Повече