№ 010/29.09.2015г.

Предмет: Договор за доставка на застрахователна услуга

"№ 010/29.09.2015г."

№ 009/11.08.2015г.

Договор за Изрършване на медицински профилактични прегледи

"№ 009/11.08.2015г."

№ 008/10.08.2015г.

Предмет: Договор за осигуряване на специфични и специализирани медицински услуги

"№ 008/10.08.2015г."

№ 007/25.05.2015г.

Предмет: Договор за строително-ремонтни работи в обект „Почивна база на Областна администрация Пловдив, гр. Ахтопол“

"№ 007/25.05.2015г."