2134: Издаване на удостоверение за осигурителен доход

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Формуляр за заявка на услуга –

Повече

2133: Издаване на удостоверение за трудов стаж – УП3

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Формуляр за заявка на услуга –

Повече

2: Предоставяне на достъп до обществена информация

Информация за предоставяне на услугата: Регламент за предоставяне на услуги от Областна администрация Пловдив; Формуляр за заявка на услуга –

Повече