Заповед № ДС-09-16/22.07.2016г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

"Заповед № ДС-09-16/22.07.2016г."

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 18.08.2016г. 11:37ч.)

Областен управител на област с административен център – гр. Пловдив обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив …

"Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 18.08.2016г. 11:37ч.)"

Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 23.08.2016г. 12:10ч.)

Областен управител на област с административен център – гр. Пловдив обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив …

"Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 23.08.2016г. 12:10ч.)"

Обява за конкурс за длъжността директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 15.08.2016г. 10:00ч.)

Областен управител на област с административен център – гр. Пловдив обявява конкурс за длъжността директор дирекция …

"Обява за конкурс за длъжността директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 15.08.2016г. 10:00ч.)"

Списък на МЗХ за обявяване на земеделските територии

Относно: обявяване на  земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора съгл. чл. 83 от Закона за горите

"Списък на МЗХ за обявяване на земеделските територии"