сряда, юни 28, 2017
Кариери

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 31.05.2017г. в 16:35ч.)

 Обновена на 31.05.2017г. 16:35ч.  СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА За длъжността  Главен експерт в Дирекция “ АПОФУС“ в Обща администрация на Областна администрация  гр. Пловдив Цветанка Димитрова Баталова – не се явила Надежда Тошева Балтова – 14 т. Димитър Георгиев Георгиев – 30 т. Съгласно Протокол от №1 от 23.05.2017 г. на конкурсната ...

Повече

Покана за заседание на 02.05.2017г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ КОПИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал. 6 и във връзка с чл. 198в, ал. ...

Повече