Решение № РД-20-64/03.05.2017г.

Относно: Разрешение за пряко възлагане изпълнението на превози по градски автобусни линии.

"Решение № РД-20-64/03.05.2017г."

Решение № РД-20-63/03.05.2017г.

Относно: Формално съгласие за обслужване на транспортни линии.

"Решение № РД-20-63/03.05.2017г."

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 23.05.2017г. в 11:11ч.)

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ …

"Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 23.05.2017г. в 11:11ч.)"

Заповед № ДС-16-15/02.05.2017г.

Относно: Обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

"Заповед № ДС-16-15/02.05.2017г."

Заповед № ДС-09-14/18.04.2017г.

Относно: Обявяване на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

"Заповед № ДС-09-14/18.04.2017г."