Обявление на МРРБ

Относно: Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.34а, ал.3 от закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост

Повече

Обявление във връзка с отчуждаване на имоти

Относно: Обявление във връзка с отчуждаване на имоти за обект „Път II-86 Пловдив-Асеновград-Смолян“

Повече