Обявление до Цветан Цеков – управител на търговско дружество „КОТАС“ ЕООД

Обявление до Радослав Говедаров – управител на търговско дружество „КОТАС“ ЕООД, който понастоящем не е намерен на посочения адрес на управление на фирмата в гр. Пловдив.

Повече

Обявление на Областен управител на област Пловдив

Относно: Започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна и общинска собственост, за държавна нужда, находящи се землището на с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив.

Повече

Обявление на МРРБ

Относно: Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.34а, ал.3 от закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост за държавна нужда …

Повече