Структури

Асоциация по ВиК

Асоциациите по ВиК са юридически лица създадени по силата на Закона за водите, с обхват ...
Повече информация
Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Тракия икономическа зона

Тракия икономическа зона обединява 6 индустриални зони с реализирани до сега 1 милиард евро инвестиции ...
Повече информация