English Български (Bulgarian)
im6.jpg
22.07.2014г.

70 души са назначени до момента на длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред“ в Пловдивска област по Националната програма „Сигурност“. До няколко дни ще бъдат назначени и останалите 140 души.  Общо 210 човека ще работят по програмата за срок от 8 месеца и ще получават минималната работна заплата. Те са разпределени в 52 населени места в областта, които са избрани след . . . още »

Парламентарни избори  - 12 май 2013г.

РИК 16РИК 17

 

Достъп до информацияБанкови сметкиПрофил на купувачаОбластни комисии и съветиОбяви и съобщенияКонтакти с администрацията
Email facebook twitter LinkedIn Google+ yahoo RSS НОВИНИ

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Област Пловдив

Повече

Комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на област Пловдив

Повече

Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)

Повече

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ)

Повече

Областен съвет за развитие на Област Пловдив

Повече

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Повече

Постоянна комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Пловдив

Повече

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

Повече

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Повече

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие (ОСУЕР)

Повече

Документи, Стратегии, Планове

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2014-2020 г.

Областен план за младежта на област Пловдив за 2013 година.

Стратегия за подобряване безопастността на движението по пътищата на Област Пловдив - 2011-2020г. - ПРОЕКТ!

Регионален план за развитие на Южен централен район

Отчети за дейността на правителството

Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението.

Цели и отчети за дейността на администрацията

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2014г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2010г.

Цели на Областна администрацията - Пловдив за 2010г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2008 година.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2007 година.

Документи по дейността

Архив

Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2008-2010 г.

Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010г.

Отчети за дейността на правителството

Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението.

Цели и отчети за дейността на администрацията

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2014г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2010г.

Цели на Областна администрацията - Пловдив за 2010г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2008 година.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2007 година.

Архив на всички обществени поръчки

Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр. |Globul: +359898655535 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1