English Български (Bulgarian)
im1.jpg
22.08.2014г.

Вече са преведени плащанията за семейните помощи за деца до навършване на 18 години. Закъснение няма, тъй като по закон крайният срок за изплащане на всички видове месечни помощи е краят на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта.

Това заяви в Пловдив министърът на труда и социалната политика Йордан Христосков, който днес се срещна с областния управител Розалин Петков . . . още »


Достъп до информацияБанкови сметкиПрофил на купувачаОбластни комисии и съветиОбяви и съобщенияКонтакти с администрацията
Email facebook twitter LinkedIn Google+ yahoo RSS НОВИНИ

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Област Пловдив

Повече

Комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на област Пловдив

Повече

Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)

Повече

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ)

Повече

Областен съвет за развитие на Област Пловдив

Повече

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Повече

Постоянна комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Пловдив

Повече

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

Повече

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Повече

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие (ОСУЕР)

Повече

Стр. 1 от 5  > >>

Заповед № ДС-09-22/31.07.2014г.
Заповед № ДС-09-22/31.07.2014г. за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост.

Заповед № ДС-09-16/27.05.2014г.
Относно: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост.

Заповед № РД-20-37/24.04.2014г.
Относно: Разрешение на кметът на община Пловдив да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 9, 11, 17, 21, 25, 26, 36 и 113 от Общинската транспортна схема на община Пловдив за срок на изпълнение до пет месеца, считано от 03.05.2014 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП или ЗК, което от двете събития настъпи по - рано.

Заповед № ДС-09-12/11.04.2014г.
Относно: Определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост.

Заповед № РД-20-33/08.04.2014г.
I. ОДОБРЯВАМ: Техническо задание за проектиране на линеен обект на техническата инфраструктура "Стоманобетонов мост над канал (ПИ 224.129) между двете локални платна (паралелни на път II-64 "Пловдив - Карлово") в землищата на община Марица и община Пловдив.

II. РАЗРЕШАВАМ: Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура.

- Заповед № РД-20-33/08.04.2014г.
- Техническо задание за проектиране

Стр. 1 от 5  > >> | Виж всички

Документи, Стратегии, Планове

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2014-2020 г.

Областен план за младежта на област Пловдив за 2013 година.

Стратегия за подобряване безопастността на движението по пътищата на Област Пловдив - 2011-2020г. - ПРОЕКТ!

Регионален план за развитие на Южен централен район

Отчети за дейността на правителството

Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението.

Цели и отчети за дейността на администрацията

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2014г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2010г.

Цели на Областна администрацията - Пловдив за 2010г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2008 година.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2007 година.

Документи по дейността

Архив

Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2008-2010 г.

Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010г.

Отчети за дейността на правителството

Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението.

Цели и отчети за дейността на администрацията

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2014г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2010г.

Цели на Областна администрацията - Пловдив за 2010г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2008 година.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2007 година.

Открити обществени поръчки

Архив на всички обществени поръчки


Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр. |Globul: +359898655535 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1