English Български (Bulgarian)
im8.jpg
15.04.2014г.

Изложбата „Живи човешки съкровища“, която представя нематериалното културно наследство на Куртово Конаре, гостува  на областна администрация Пловдив.

Лично областният управител откри изложбата и посрещна децата от школа „Духовно огледало “ за пластика от церевична шума при Начално читалище „Л. Каравелов 1897“. Сред експонатите са царевични кукли, пана и икони, традиционни  . . . още »

Парламентарни избори  - 12 май 2013г.

РИК 16РИК 17

 

Решения на РИК 17

Стр. 1 от 2  > >>

Решение № 9- ЕП/14.04.2014г.
ОТНОСНО: Допълнение и корекция на Решение № 8 – ЕП от 10.04.2014 г. за броя на членовете на СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции, находящи се на територията на Област Пловдив, с изключение на Община Пловдив

Решение № 8-ЕП /10.04.2014г.
ОТНОСНО: броя на членовете на СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции, находящи се на територията на Област Пловдив, с изключение на Община Пловдив.

Решение № 7-ЕП /10.04.2014г.
ОТНОСНО: Приемане на инструкция по чл.23, ал.4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Решение № 6-ЕП /10.04.2014г.
ОТНОСНО: формиране на работни групи от членове на Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) - отговорници за общините на територията на област Пловдив за изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 година.

Решение № 5-ЕП /07.04.2014г.
ОТНОСНО: определяне на график за дежурствата от членовете на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) от конституирането на комисията до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите

Стр. 1 от 2  > >>

Достъп до информацияБанкови сметкиПрофил на купувачаОбластни комисии и съветиОбяви и съобщенияКонтакти с администрацията
Email facebook twitter LinkedIn Google+ yahoo RSS НОВИНИ

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Област Пловдив

Повече

Комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на област Пловдив

Повече

Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)

Повече

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ)

Повече

Областен съвет за развитие на Област Пловдив

Повече

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Повече

Постоянна комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Пловдив

Повече

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

Повече

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Повече

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие (ОСУЕР)

Повече

Стр. 1 от 3  > >>

Заповед № ДС-09-12/11.04.2014г.
Относно: Определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост.

Заповед № АСД-11-3/27.02.2014г.
Относно: Определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за монтиране на един брой самопродаваща машина - кафе-автомат в имот - публична държавна собственост.

Заповед № ДС-01-9/09.01.2014г.
Относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за монтиране на един брой самопродаваща машина - кафе-автомат в имот - публична държавна собственост.

Заповед № АСД-11-3/27.02.2014г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за монтиране на един брой самопродаваща машина - кафе-автомат в имот - публична държавна собственост.

Заповед № ДС-09-40/02.12.2013г.
Относно: Проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна държавна собственост.

Заповед № ДС-09-37/07.11.2013г.
Относно: Провеждане на търг на 17.12.2013г. за отдаване под наем на обекти частна държавна собственост

Стр. 1 от 3  > >> | Виж всички

Документи, Стратегии, Планове

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2014-2020 г.

Областен план за младежта на област Пловдив за 2013 година.

Стратегия за подобряване безопастността на движението по пътищата на Област Пловдив - 2011-2020г. - ПРОЕКТ!

Регионален план за развитие на Южен централен район

Отчети за дейността на правителството

Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението.

Цели и отчети за дейността на администрацията

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2014г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2010г.

Цели на Областна администрацията - Пловдив за 2010г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2008 година.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2007 година.

Документи по дейността

Архив

Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2008-2010 г.

Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010г.

Отчети за дейността на правителството

Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението.

Цели и отчети за дейността на администрацията

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2014г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2013г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2012г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Цели на Областна администрация - Пловдив за 2011г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2010г.

Цели на Областна администрацията - Пловдив за 2010г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация - Пловдив за 2009г.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2008 година.

Доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив за 2007 година.

Архив на всички обществени поръчки

Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр. |Globul: +359898655535 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1